ΔΑΠΕΔΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΔΑΠΕΔΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

POLICONCRET_gr

Certificato HACCP Italchimica

Σε ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασίες κάτω του 0ο C, πρέπει να υπάρχει προστασία έναντι ανύψωσης δαπέδου λόγω παγετού.

Αν η θερμοκρασία στο υπέδαφος πέσει κάτω του μηδενός, η υγρασία που εμπεριέχεται στο έδαφος θα γίνει πάγος. Όπως είναι γνωστό,

ο πάγος διαστέλλεται και οι δυνάμεις διαστολής μπορεί να «σηκώσουν» το δάπεδο, οδηγώντας το σε αστοχία.

Η ζημιά αυτή είναι πολύ σοβαρή για το κτίριο και τη λειτουργία του. Η προστασία έναντι παγετού επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους :

α) Εγκιβωτισμό στο δάπεδο σωλήνων αερισμού, όπου ο αέρας κυκλοφορεί συνεχώς (με ελεύθερη η βεβιασμένη ροή) και δεν αφήνει

τη θερμοκρασία να κατέβει (εννοείται ότι ο αέρας έχει θετική θερμοκρασία).

β) εγκιβωτισμό ηλεκτρικών αντιστάσεων, οι οποίες λειτουργούν όταν δοθεί εντολή από αισθητήριο ότι η θερμοκρασία κάτω από τη

πλάκα έπεσε κάτω του 0 και

γ) κύκλωμα γλυκόλης, η οποία κυκλοφορεί με τη βοήθεια κυκλοφορητή και ζεσταίνεται μέσω εναλλάκτη από τις ζεστές καταθλίψεις

των συμπιεστών ψύξης. Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται η προστασία έναντι ανύψωσης παγετού με αερισμό μέσα από πλαστικές σωλήνες.

Σχηματική Τομή δαπεδου καταψυξης

S

δάπεδα ψυκτικών θαλάμων1
14 Ιουνίου 2017 / Αρθρα

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

ΔΑΠΕΔΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Το πρόβλημα της ανερχόμενης υγρασίας είναι πολύ σημαντικό στις υπόγειες κατασκευές αλλά και στις κατασκευές που απλώς επικάθηνται του φυσικού εδάφους.Η συμπεριφορά των τριχοειδών δημιουργεί άνοδο της υγρασίας μέχρι και ένα μέτρο πάνω από την στάθμη του υπόγειου υδάτινου ορίζοντα, με απότέλεσμα τις αποκκολλήσεις των σουβάδων και την είσοδο του νερού. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος όπου συναντούμε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις αναλόγως του βάθους μέχρι και 10ατμ. Τις περιπτώσεις αυτές συναντούμε σε όλα τα υπόγεια κτίσματα από σκυρόδεμα ή τοιχοποιείες, και κυρίως σε περιοχές κοντά στη θάλασσα αλλά και σε όλες τις δεξαμενές σκυροδέματος που περιέχουν νερό πόσιμο, θαλασσινό, τροφικές διαλύσεις, απόβλητα, πισίνες, βιολογικούς  κ.λ.π. Το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή ειδικών τσιμεντοειδών ατεγανωτικών κονιαμάτων ατην αξωτερική ή ακόμη καιεκ των υστέρων στην εσωτερική πλευρά των εκτεθειμένων επιφανειών, αφού ακολουθηθεί η κατάλληλη προεργασία, όπως φαίνεται στα κατωθι σκαριφήματα. στεγανοποίηση υπογείου 2στεγανοποίηση υπογείου 1ανερχόμενη υγρασία τοίχων 1 στεγανοποίηση επένδυση πισίνας 1 Τα προιόντα που χρησιμοποιούνται είναι ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, κατάλληλα για συνεχή επαφή με πόσιμο νερό και συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας από Διεθνείς Οργανισμούς.