Οξύμαχες, αντιδιαβρωτικές βαφές δεξαμενών – αγωγών για απόβλητα, οξέα, καυσιμα.

 

εποξειδική βαφή δεξαμενής καυσίμων 2

εποξειδική βαφή δεξαμενής τροφίμων 7

Για προστασία από τη διάβρωση στοιχείων δομικού ή γαλβανισμένου χάλυβα, σε βαρύ βιομηχανικό, τροπικό, ξηρό, η ναυτιλιακό περιβάλλον, σε βιομηχανίες τροφίμων – ποτών, χημικές – πετροχημικές, φαρμακευτικές, βαφεία – φινιριστήρια, εργοστάσια γαλβανισμού, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης – επεξεργασίας νερού, εγκαταστάσεις καθαρισμού και μεταφοράς αποβλήτων, υδροηλεκτρικούς – πυρηνικούς σταθμούς

Για στοιχεία σε συνεχή εμβύθιση μέσα σε γλυκό ή θαλασσινό νερό

Καταστρώματα και ίσαλα πλοίων

Για δεξαμενές αποθήκευσης και αγωγούς μεταφοράς, με περιεχόμενο:

 Νερό, πόσιμο, αφαλατωμένο, θαλασσινό, απιονισμένο

Διαβρωτικά βιομηχανικά νερά, ακαθαρσίες και αποχετευτικά απόβλητα

Διαλύματα οξέων, αλκαλίων, αλάτων μέχρι και 40o C

Δυνατά οξέα, ( υδροχλωρικό 36%, θειικό 70%, νιτρικό 15%, γαλακτικό 10%, φωσφορικό 10% κ.λ.π.)

Οργανικούς διαλύτες, ( τολουόλη, ξυλόλη, κετόνες, εστέρες, αλκοόλη, τριχλωροαιθυλαίνιο, γλυκόλη, μεθυλακετόνη, κλ.π.).

Υγρά καύσιμα, ( ακατέργαστα λάδια, ορυκτά λάδια, βενζίνη, κηροζίνη, νέφτι, οινόπνευμα, αλιφατικοί υδρογονάνθρακες πετρέλαιο κ.λ.π. ).

Οξύμαχες, αντιδιαβρωτικές βαφές δεξαμενών – αγωγών για απόβλητα, οξέα, καυσιμα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Το πρόβλημα της ανερχόμενης υγρασίας είναι πολύ σημαντικό στις υπόγειες κατασκευές αλλά και στις κατασκευές που απλώς επικάθηνται του φυσικού εδάφους.Η συμπεριφορά των τριχοειδών δημιουργεί άνοδο της υγρασίας μέχρι και ένα μέτρο πάνω από την στάθμη του υπόγειου υδάτινου ορίζοντα, με απότέλεσμα τις αποκκολλήσεις των σουβάδων και την είσοδο του νερού. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος όπου συναντούμε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις αναλόγως του βάθους μέχρι και 10ατμ. Τις περιπτώσεις αυτές συναντούμε σε όλα τα υπόγεια κτίσματα από σκυρόδεμα ή τοιχοποιείες, και κυρίως σε περιοχές κοντά στη θάλασσα αλλά και σε όλες τις δεξαμενές σκυροδέματος που περιέχουν νερό πόσιμο, θαλασσινό, τροφικές διαλύσεις, απόβλητα, πισίνες, βιολογικούς  κ.λ.π. Το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή ειδικών τσιμεντοειδών ατεγανωτικών κονιαμάτων ατην αξωτερική ή ακόμη καιεκ των υστέρων στην εσωτερική πλευρά των εκτεθειμένων επιφανειών, αφού ακολουθηθεί η κατάλληλη προεργασία, όπως φαίνεται στα κατωθι σκαριφήματα. στεγανοποίηση υπογείου 2στεγανοποίηση υπογείου 1ανερχόμενη υγρασία τοίχων 1 στεγανοποίηση επένδυση πισίνας 1 Τα προιόντα που χρησιμοποιούνται είναι ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, κατάλληλα για συνεχή επαφή με πόσιμο νερό και συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας από Διεθνείς Οργανισμούς.