Αντιπυρικές – πυράντοχες βαφές μεταλλικών κατασκευών

 

πυράντοχες βαφές 1

Αλκυδικά αστάρια και τελικά χρώματα σε αποχρώσεις RAL

Ακρυλικά τελικά χρώματα

Πολυουρεθανική τελική βαφή αλιφατικής βάσεως, αποχρώσεις RAL

Αστάρια ανόργανου ψευδαργύρου

Εποξειδικά αστάρια Οργανικού ψευδαργύρου

Εποξειδικά αστάρια και τελικά χρώματα σε αποχρώσεις RAL

Εποξειδικά χρώματα για εσωτερική βαφή δεξαμενών, υψηλών στερεών 100%

Εποξειδικά χρώματα για εσωτερική βαφή δεξαμενών με φυλλίδια υάλου, ( Glass flakes )

ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ εποξειδικά χρώματα για εσωτερική βαφή δεξαμενών, υψηλών στερεών 100%

Αντιπυρικά χρώματα διαλύτου για μεταλλικές κατασκευές, με χρόνο αντιπυρικής προστασίας FP 30’, 45’, 60’, 90’ και 120’ λεπτων

Αλκυδικά και εποξειδικά αρχικά αστάρια συντήρησης, χωρίς αμμοβολή, αλλά με προετοιμασία τριβείου St 2., ή με Υδροβολλή Hb 2., ή με υδροαμμοβολή Sb 2

Πυράντοχα χρώματα αλουμινίου, από 100o C μέχρι 660o C

Υδατοδιαλυτά αλκυδικά χρώματα

Αντιπυρικές – πυράντοχες βαφές μεταλλικών κατασκευών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Το πρόβλημα της ανερχόμενης υγρασίας είναι πολύ σημαντικό στις υπόγειες κατασκευές αλλά και στις κατασκευές που απλώς επικάθηνται του φυσικού εδάφους.Η συμπεριφορά των τριχοειδών δημιουργεί άνοδο της υγρασίας μέχρι και ένα μέτρο πάνω από την στάθμη του υπόγειου υδάτινου ορίζοντα, με απότέλεσμα τις αποκκολλήσεις των σουβάδων και την είσοδο του νερού. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος όπου συναντούμε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις αναλόγως του βάθους μέχρι και 10ατμ. Τις περιπτώσεις αυτές συναντούμε σε όλα τα υπόγεια κτίσματα από σκυρόδεμα ή τοιχοποιείες, και κυρίως σε περιοχές κοντά στη θάλασσα αλλά και σε όλες τις δεξαμενές σκυροδέματος που περιέχουν νερό πόσιμο, θαλασσινό, τροφικές διαλύσεις, απόβλητα, πισίνες, βιολογικούς  κ.λ.π. Το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή ειδικών τσιμεντοειδών ατεγανωτικών κονιαμάτων ατην αξωτερική ή ακόμη καιεκ των υστέρων στην εσωτερική πλευρά των εκτεθειμένων επιφανειών, αφού ακολουθηθεί η κατάλληλη προεργασία, όπως φαίνεται στα κατωθι σκαριφήματα. στεγανοποίηση υπογείου 2στεγανοποίηση υπογείου 1ανερχόμενη υγρασία τοίχων 1 στεγανοποίηση επένδυση πισίνας 1 Τα προιόντα που χρησιμοποιούνται είναι ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, κατάλληλα για συνεχή επαφή με πόσιμο νερό και συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας από Διεθνείς Οργανισμούς.