Επιστρώσεις δαπέδων ψυκτικών θαλάμων (συντήρηση, κατάψυξη, ανθεκτικές σε συνεχείς κύκλους ψύξης – απόψυξης)

Επιστρώσεις – επισκευές δαπέδων ψυκτικών θαλάμων με θερμοκρασίες μέχρι και -280C, ανθεκτικές σε συνεχείς κύκλους ψύξης – απόψυξης

δάπεδα ψυκτικών θαλάμων1   δάπεδα ψυκτικών θαλάμων 4

Κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες.

1. Σύστημα πολυουρεθανικού τσιμέντου τριών συστατικών (polyurethane cement), σε πάχος 7-8mm.

2. Αυτοεπιπεδούμενες επιστρώσεις 2-3mm πάχους με πολυουρεθανικές ρητίνες δύο συστατικών.

3. Εποξειδικές αυτοεπιπεδούμενες επιστρώσεις πάχους 2-3mm.

Αντέχουν σε αλκάλια, οξέα, λάδια, λίπη και άλλες διαβρωτικές ουσίες.

Δεν επηρεάζονται από θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.

Ανθεκτικές σε συνεχείς κύκλους ψύξης – απόψυξης.

Έχουν υψηλή αντοχή σε τριβή και θλίψη που φθάνει τα 105Ν/mm2.

Είναι ακίνδυνα για την υγεία μετά την σκλήρυνσή τους.

 

 

 

Επιστρώσεις δαπέδων ψυκτικών θαλάμων (συντήρηση, κατάψυξη, ανθεκτικές σε συνεχείς κύκλους ψύξης – απόψυξης)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Το πρόβλημα της ανερχόμενης υγρασίας είναι πολύ σημαντικό στις υπόγειες κατασκευές αλλά και στις κατασκευές που απλώς επικάθηνται του φυσικού εδάφους.Η συμπεριφορά των τριχοειδών δημιουργεί άνοδο της υγρασίας μέχρι και ένα μέτρο πάνω από την στάθμη του υπόγειου υδάτινου ορίζοντα, με απότέλεσμα τις αποκκολλήσεις των σουβάδων και την είσοδο του νερού. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος όπου συναντούμε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις αναλόγως του βάθους μέχρι και 10ατμ. Τις περιπτώσεις αυτές συναντούμε σε όλα τα υπόγεια κτίσματα από σκυρόδεμα ή τοιχοποιείες, και κυρίως σε περιοχές κοντά στη θάλασσα αλλά και σε όλες τις δεξαμενές σκυροδέματος που περιέχουν νερό πόσιμο, θαλασσινό, τροφικές διαλύσεις, απόβλητα, πισίνες, βιολογικούς  κ.λ.π. Το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή ειδικών τσιμεντοειδών ατεγανωτικών κονιαμάτων ατην αξωτερική ή ακόμη καιεκ των υστέρων στην εσωτερική πλευρά των εκτεθειμένων επιφανειών, αφού ακολουθηθεί η κατάλληλη προεργασία, όπως φαίνεται στα κατωθι σκαριφήματα. στεγανοποίηση υπογείου 2στεγανοποίηση υπογείου 1ανερχόμενη υγρασία τοίχων 1 στεγανοποίηση επένδυση πισίνας 1 Τα προιόντα που χρησιμοποιούνται είναι ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, κατάλληλα για συνεχή επαφή με πόσιμο νερό και συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας από Διεθνείς Οργανισμούς.