Επισκευές δαπέδων σε -25οC.

επισκευές δαπέδων ψυκτικών θαλάμωνΤοπικές επισκευές σε δάπεδα ψυκτικών θαλάμων, γεμίσματα σε φωλιές λακκούβες, ακόμα και με -25οC, χωρίς  να διακόψουμε τη λειτουργία τους η να μειώσουμε τη ψύξη με συστήματα μεθακρυλικών ρητινών SILIKAL. Πλήρης σκλήρυνση και παράδοση στη κυκλοφορία σε 2 μόνον ώρες.

Εξαιρετικά μικρός χρόνος σκλήρυνσης (curing time). Σε μόνο δύο ώρες αποκτούν πλήρης μηχανικές και χημικές αντοχές.

Για γρήγορες επισκευές.

Μπορούν να εφαρμοστούν σε χαμηλές θερμοκρασίες , κάτω από -10° C, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να εφαρμόζονται σε χειμερινές θερμοκρασίες, χωρίς κανένα πρόβλημα.

Κάποιες ειδικές κατηγορίες μπορούν ακόμα να εφαρμοστούν σε –25 με -30°C, και είναι η μονομερής

Μοναδική λύση για επισκευές σε δάπεδα θαλάμων κατάψυξης σε συνθήκες λειτουργίας.

 

 

 

 

 

 

Επισκευές δαπέδων σε -25οC.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Το πρόβλημα της ανερχόμενης υγρασίας είναι πολύ σημαντικό στις υπόγειες κατασκευές αλλά και στις κατασκευές που απλώς επικάθηνται του φυσικού εδάφους.Η συμπεριφορά των τριχοειδών δημιουργεί άνοδο της υγρασίας μέχρι και ένα μέτρο πάνω από την στάθμη του υπόγειου υδάτινου ορίζοντα, με απότέλεσμα τις αποκκολλήσεις των σουβάδων και την είσοδο του νερού. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος όπου συναντούμε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις αναλόγως του βάθους μέχρι και 10ατμ. Τις περιπτώσεις αυτές συναντούμε σε όλα τα υπόγεια κτίσματα από σκυρόδεμα ή τοιχοποιείες, και κυρίως σε περιοχές κοντά στη θάλασσα αλλά και σε όλες τις δεξαμενές σκυροδέματος που περιέχουν νερό πόσιμο, θαλασσινό, τροφικές διαλύσεις, απόβλητα, πισίνες, βιολογικούς  κ.λ.π. Το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή ειδικών τσιμεντοειδών ατεγανωτικών κονιαμάτων ατην αξωτερική ή ακόμη καιεκ των υστέρων στην εσωτερική πλευρά των εκτεθειμένων επιφανειών, αφού ακολουθηθεί η κατάλληλη προεργασία, όπως φαίνεται στα κατωθι σκαριφήματα. στεγανοποίηση υπογείου 2στεγανοποίηση υπογείου 1ανερχόμενη υγρασία τοίχων 1 στεγανοποίηση επένδυση πισίνας 1 Τα προιόντα που χρησιμοποιούνται είναι ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, κατάλληλα για συνεχή επαφή με πόσιμο νερό και συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας από Διεθνείς Οργανισμούς.