Εποξειδικά δάπεδα μεγάλου πάχους (5 –20) mm


Εποξειδικές επιστρώσεις με βαρειά κονιάματα σε πάχη (5 –20) mm

πολυουρεθανικό τσιμέντο 21

Για ισχυρές επιστρώσεις με μεγάλες αντοχές στην τριβή,κρούση,έντονη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων με μεταλλικούς ή πλαστικούς τροχούς,θερμικές μεταβολές,πλύσιμο με ζεστό νερό. Γίνονται με μίξη εποξειδικών ρητινών με επιλεγμένα αδρανή,σε αναλογία από 1:8 μέχρι 1:12 (ρητίνη:αδρανή). Τα πάχη είναι γενικώς 5mm,αλλά μπορούν να γίνουν μεγαλύτερα γαι ειδικές περιπτώσεις.

Τοποθετούνται στο δάπεδο με τη βοήθεια οδηγών και πατιούνται με ελαφριά ελικοπτεράκια τύπου “Hovertrowel”

Τα κονιάματα αυτά χρησιμοποιούνται επίσης,για επισκευές και κατασκευές ( βάσεις,κανάλια κ.λ.π.), για βιομηχανίες τροφίμων,ποτών,πλυντήρια,κ.λ.π.

 

 

 

Εποξειδικά δάπεδα μεγάλου πάχους (5 –20) mm

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Το πρόβλημα της ανερχόμενης υγρασίας είναι πολύ σημαντικό στις υπόγειες κατασκευές αλλά και στις κατασκευές που απλώς επικάθηνται του φυσικού εδάφους.Η συμπεριφορά των τριχοειδών δημιουργεί άνοδο της υγρασίας μέχρι και ένα μέτρο πάνω από την στάθμη του υπόγειου υδάτινου ορίζοντα, με απότέλεσμα τις αποκκολλήσεις των σουβάδων και την είσοδο του νερού. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος όπου συναντούμε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις αναλόγως του βάθους μέχρι και 10ατμ. Τις περιπτώσεις αυτές συναντούμε σε όλα τα υπόγεια κτίσματα από σκυρόδεμα ή τοιχοποιείες, και κυρίως σε περιοχές κοντά στη θάλασσα αλλά και σε όλες τις δεξαμενές σκυροδέματος που περιέχουν νερό πόσιμο, θαλασσινό, τροφικές διαλύσεις, απόβλητα, πισίνες, βιολογικούς  κ.λ.π. Το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή ειδικών τσιμεντοειδών ατεγανωτικών κονιαμάτων ατην αξωτερική ή ακόμη καιεκ των υστέρων στην εσωτερική πλευρά των εκτεθειμένων επιφανειών, αφού ακολουθηθεί η κατάλληλη προεργασία, όπως φαίνεται στα κατωθι σκαριφήματα. στεγανοποίηση υπογείου 2στεγανοποίηση υπογείου 1ανερχόμενη υγρασία τοίχων 1 στεγανοποίηση επένδυση πισίνας 1 Τα προιόντα που χρησιμοποιούνται είναι ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, κατάλληλα για συνεχή επαφή με πόσιμο νερό και συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας από Διεθνείς Οργανισμούς.