Η εταιρεία

Sigma Τεχνική – 30 χρόνια εποξειδικα και βιομηχανικα δαπεδα

.

Εδώ και 30 χρόνια και με εκατοντάδες έργα στο ενεργητικό της, η Sigma Τεχνική παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους εξής τομείς :

Απλά Βιομηχανικά Δάπεδα, ( λείανση της επιφάνειας με  ελικόπτερο με χαλαζία, κορούνδιο η ρινίσματα σιδήρου)..

  Δάπεδα εποξειδικά, αυτοεπιπεδούμενα πάχους 2-3mm,και με βαριά κονιάματα 5-20mm,με πολύ μεγάλη αντοχή  σε θλίψη, τριβή, κρούσεις, βαριά κυκλοφορία  οχημάτων,  αντιολισθηρά ή όχι, γυαλιστερά ή μάτ. Αντέχουν σε οργανικά- ανόργανα  οξέα, αλκαλικά διαλύματα, άλατα, λίπη, σάκχαρα,  παράγωγα  επεξεργασίας  γαλακτοκομικών, αίματα, καύσιμα, πετρελαιοειδή κ.λ.π, για κονσερβοποιίες, βιομηχανίες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, χημικές βιομηχανίες, βαφεία – φινιριστήρια,  οινοποιίες, ζυθοποιίες,  σοκολατοποιίες,  τυροκομεία, σφαγεία, εργοστάσια ιχθυηρών και επεξ/σίας νωπών ψαριών, κουζίνες,  μαγειρεία, πλυντήρια, αυτοκινητοβιομηχανίες,  Parkings, αεροδρόμια, πολυκαταστήματα, νοσοκομεία και άλλα.

Δάπεδα αντιστατικά με αγώγιμες ιδιότητες. (Δεν κρατούν στατικά ηλεκτρικά φορτία). Για χειρουργεία, αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών, πυριτιδαποθήκες, αποθήκες καυσίμων – ευφλέκτων υλών, χώρους αποθήκευσης αλκοολούχων διαλυμάτων μεγάλης περιεκτικότητος σε οινόπνευμα κ.α.

Προστατευτικές – οξύμαχες επενδύσεις δεξαμενών και αποχετευτικών αγωγών με εποξειδικές ρητίνες, για δεξαμενές : βιολογικών καθαρισμών, ποσίμου νερού, τροφικών διαλύσεων, κρασιού, λαδιού, μπύρας, ανθρακούχων ποτών, αραιών διαλυμάτων όξινων – αλκαλικών διαλυμάτων, δεξαμενών ιχθυοκαλιέργειας,  αγωγούς αποχέτευσης λυμάτων, καναλιών, σηράγγων μεταφοράς ύδατος – αποβλήτων, αποβαθρών κ.λ.π.

  Προστατευτικές αντιδιαβρωτικές βαφές τοίχων, οροφών,Panells με ειδικά χρώματα με μεγάλη αντίσταση στην μούχλα, μήκυτες, υγρασία, όξινη ατμόσφαιρα, για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. Για παραθαλάσσιους οικισμούς, νοσοκομεία, σχολεία, γραφεία, ζυθοποιείες, οινοποιείες, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, γαλακτοκομεία, ελαιοτριβεία, βιομηχανικά ψυγεία, και γενικώς στη βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων. Αντέχουν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (από -35C).

Προστατευτικά αντιδιαβρωτικά συστήματα επενδύσεων μεταλλικών επιφανειών. Για προστασία μεταλλικών δεξαμενών,και σωληνώσεων σε έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, βιονηχανικές εγκαταστάσεις.

Ειδικές βαφές για πισίνες.

Αντιγραφικές αντιδιαβρωτικές επενδύσεις για επιφάνειες beton, σοβά, πέτρας, μαρμάρου κ.λ.π.

Συστήματα καταπολέμησης της ανερχόμενης υγρασίας σε τοίχους, λιθοδομές, πλινθοδομές, κατασκευές beton κ.λ.π.

Στεγανώσεις δωμάτων-τοίχων, με επαλειφόμενα,ασφαλτόπανα ή μεμβράνες PVC και δεξαμενών, υπογείων, στοών, υπογείων διαβάσεων με επαλειφόμενα τσιμεντοειδή κονιάματα που παραλαμβάνουν και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις μέχρι και 10 atm.

Εργασίες αρμολόγησης με μαστίχες και αρμοκάλυπτρα σε αρμούς κτιριακών εγκαταστάσεων.

Αποκαταστάσεις στοιχείων φέροντος οργανισμού κτιρίων , με μανδύες, GUNITE, ρητινοενέσεις, τσιμεντενέσεις, χαλυβοελάσματα, και CARBON FIBERS ( ανθρακονήματα ).

Αδιατάρακτες κοπές σκυροδέματος.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι υψηλής τεχνολογίας, εισαγωγής και εγχώρια, καλύπτονται με πιστοποιητικά Ελληνικών η ξένων εργαστηρίων, και είναι απόλυτα σύμφωνα με τις προδιαγραφές υγιεινής  της Ε.Ε.  όσον αφορά τα εργοστάσια παραγωγής – επεξεργασίας και διακίνησης τροφίμων και  ποτών.

Επίσης για την καλή εφαρμογή ( εισαγώμενων ή εγχώριων υλικών ) δίδεται από την εταιρεία μας 3ετής   εγγύηση, τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία εφαρμογής είναι εξειδικευμένα πλήρως εξοπλισμένα με τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα με 15ετή πείρα στις εφαρμογές και συνεχή εκμάθηση των νέων υλικών και τεχνολογιών.

Η εταιρεία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Το πρόβλημα της ανερχόμενης υγρασίας είναι πολύ σημαντικό στις υπόγειες κατασκευές αλλά και στις κατασκευές που απλώς επικάθηνται του φυσικού εδάφους.Η συμπεριφορά των τριχοειδών δημιουργεί άνοδο της υγρασίας μέχρι και ένα μέτρο πάνω από την στάθμη του υπόγειου υδάτινου ορίζοντα, με απότέλεσμα τις αποκκολλήσεις των σουβάδων και την είσοδο του νερού. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος όπου συναντούμε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις αναλόγως του βάθους μέχρι και 10ατμ. Τις περιπτώσεις αυτές συναντούμε σε όλα τα υπόγεια κτίσματα από σκυρόδεμα ή τοιχοποιείες, και κυρίως σε περιοχές κοντά στη θάλασσα αλλά και σε όλες τις δεξαμενές σκυροδέματος που περιέχουν νερό πόσιμο, θαλασσινό, τροφικές διαλύσεις, απόβλητα, πισίνες, βιολογικούς  κ.λ.π. Το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή ειδικών τσιμεντοειδών ατεγανωτικών κονιαμάτων ατην αξωτερική ή ακόμη καιεκ των υστέρων στην εσωτερική πλευρά των εκτεθειμένων επιφανειών, αφού ακολουθηθεί η κατάλληλη προεργασία, όπως φαίνεται στα κατωθι σκαριφήματα. στεγανοποίηση υπογείου 2στεγανοποίηση υπογείου 1ανερχόμενη υγρασία τοίχων 1 στεγανοποίηση επένδυση πισίνας 1 Τα προιόντα που χρησιμοποιούνται είναι ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, κατάλληλα για συνεχή επαφή με πόσιμο νερό και συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας από Διεθνείς Οργανισμούς.