ΧΟΥΤΟΣ CATERING

Κατασκευή αντιολισθηρής εποξειδικής επίστρωσης δαπέδου και υγειονομικής γωνίας,  στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Πεύκα Θεσσαλονίκης στο χωρο κουζίνας

Εγινε κατασκευή αντιολισθηρής εποξειδικής επίστρωσης δαπέδου και υγειονομικής γωνίας,  στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Πεύκα Θεσσαλονίκης στο χωρο κουζίνας πάνω σε υφιστάμενα παλαια πλακίδια.

Τα πλακίδια τρίφτηκαν με περιστροφικές λειαντικές μηχανές και στοκαριστηκαν με το ειδικο αστάρι τριων συστατικών EPOXCEMENT TIXO του Ιταλικού οίκου Italchimica Srl.

Ακολούθησε  η διάστρωση του αυτοεπιπεδούμενου εποξειδικού ρητινοκονιάματος VIMEPOXFLOORING της VIMATEC SA .

Εγινε επίπαση της επιφάνειας με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,3 – 0,6mm για την δημιουργία αντιολισθηρής επιφάνειας μέχρι πλήρους γεμίσματος.

Ακολουθησε η  εφαρμογή τελικής σφραγιστικής στρώσης με τη σφραγιστική οξύμαχη ρητίνη VIMEPOX TOPCOAT της VIMATEC SA.

 

Comments

Comments are closed.

ΧΟΥΤΟΣ CATERING

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Το πρόβλημα της ανερχόμενης υγρασίας είναι πολύ σημαντικό στις υπόγειες κατασκευές αλλά και στις κατασκευές που απλώς επικάθηνται του φυσικού εδάφους.Η συμπεριφορά των τριχοειδών δημιουργεί άνοδο της υγρασίας μέχρι και ένα μέτρο πάνω από την στάθμη του υπόγειου υδάτινου ορίζοντα, με απότέλεσμα τις αποκκολλήσεις των σουβάδων και την είσοδο του νερού. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος όπου συναντούμε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις αναλόγως του βάθους μέχρι και 10ατμ. Τις περιπτώσεις αυτές συναντούμε σε όλα τα υπόγεια κτίσματα από σκυρόδεμα ή τοιχοποιείες, και κυρίως σε περιοχές κοντά στη θάλασσα αλλά και σε όλες τις δεξαμενές σκυροδέματος που περιέχουν νερό πόσιμο, θαλασσινό, τροφικές διαλύσεις, απόβλητα, πισίνες, βιολογικούς  κ.λ.π. Το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή ειδικών τσιμεντοειδών ατεγανωτικών κονιαμάτων ατην αξωτερική ή ακόμη καιεκ των υστέρων στην εσωτερική πλευρά των εκτεθειμένων επιφανειών, αφού ακολουθηθεί η κατάλληλη προεργασία, όπως φαίνεται στα κατωθι σκαριφήματα. στεγανοποίηση υπογείου 2στεγανοποίηση υπογείου 1ανερχόμενη υγρασία τοίχων 1 στεγανοποίηση επένδυση πισίνας 1 Τα προιόντα που χρησιμοποιούνται είναι ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, κατάλληλα για συνεχή επαφή με πόσιμο νερό και συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας από Διεθνείς Οργανισμούς.