ΠΕΛΟΠΑΚ Α.Ε. ΒΙ.ΠΕ.Θ

Επεξεργασία Βρώσιμης ελιάς

Εγινε ανακατασκευή παλαιάς φθαρμένης εποξειδικής επίστρωσης δαπέδου και περιμετρικών προστατευτικών τοιχείων σε χώρο παραγωγήςο με μεγάλες μηχανικές και ιδιαιτερα υψηλές χημικές καταπονησεις,( οξινο περιβάλλον  με χαμηλό  βαθμό Ph=2). Αφαιρέθηκαν οι παλιές επιστρώσεις με μηχανικά τριβεία Husqvarna, εγινε καθαρισμός με υδροβολλή 250atm, ακολούθησε η εφαρμογή ειδικού primer για υγρά υποστρώματα, μετα η βασική στρώση με σπάτουλα 2mm, πλήρης επίπαση με χαλαζικαή άμμο και τέλος σφραγίστηκε με δύο στρώσεις με οχύμαχη εποξειδική ρητίνη ειδικής συνθέσεως για να αντεχει σε πυκνά οξέα.

Το έργο ολοκληρώθηκε σε 5 ημέρες και το αποτέλεσμα ειναι εντυπωσιακό.

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

ΠΕΛΟΠΑΚ Α.Ε. Επεξεργασία βρώσιμης ελιάς ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Το πρόβλημα της ανερχόμενης υγρασίας είναι πολύ σημαντικό στις υπόγειες κατασκευές αλλά και στις κατασκευές που απλώς επικάθηνται του φυσικού εδάφους.Η συμπεριφορά των τριχοειδών δημιουργεί άνοδο της υγρασίας μέχρι και ένα μέτρο πάνω από την στάθμη του υπόγειου υδάτινου ορίζοντα, με απότέλεσμα τις αποκκολλήσεις των σουβάδων και την είσοδο του νερού. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος όπου συναντούμε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις αναλόγως του βάθους μέχρι και 10ατμ. Τις περιπτώσεις αυτές συναντούμε σε όλα τα υπόγεια κτίσματα από σκυρόδεμα ή τοιχοποιείες, και κυρίως σε περιοχές κοντά στη θάλασσα αλλά και σε όλες τις δεξαμενές σκυροδέματος που περιέχουν νερό πόσιμο, θαλασσινό, τροφικές διαλύσεις, απόβλητα, πισίνες, βιολογικούς  κ.λ.π. Το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή ειδικών τσιμεντοειδών ατεγανωτικών κονιαμάτων ατην αξωτερική ή ακόμη καιεκ των υστέρων στην εσωτερική πλευρά των εκτεθειμένων επιφανειών, αφού ακολουθηθεί η κατάλληλη προεργασία, όπως φαίνεται στα κατωθι σκαριφήματα. στεγανοποίηση υπογείου 2στεγανοποίηση υπογείου 1ανερχόμενη υγρασία τοίχων 1 στεγανοποίηση επένδυση πισίνας 1 Τα προιόντα που χρησιμοποιούνται είναι ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, κατάλληλα για συνεχή επαφή με πόσιμο νερό και συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας από Διεθνείς Οργανισμούς.