Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε.

Τελείωσαν επιτυχώς οι επισκευές στα δάπεδα των χώρων επεξεργασίας κρέατος της φημισμένης επιχείρησης Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε., στο 15ο χλμ Θεσσαλονίκης Περαίας.

Η Α. Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. ξεκίνησε ως εταιρεία εμπορίας κρεάτων και στη συνέχεια προχώρησε στην επεξεργασία (τεμαχισμό, αποστέωση, τυποποίηση, και συσκευασία) νωπού και κατεψυγμένου κρέατος για χονδρική πώληση. Τα τελευταία χρόνια έχει δραστηροποιηθεί στον τομέα της πιο εξειδικευμένης παραγωγής μεγάλης γκάμας σκευασμάτων διαφόρων βαθμών επεξεργασίας που απευθύνονται κυρίως σε χώρους μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κλινικές), μονάδες catering, fast food κ.λ.π.

Η επεξεργασία του κρέατος γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και εφαρμόζεται σύστημα HACCP και ISO 9001:2008 με αποτέλεσμα την παραγωγή ασφαλών και υψηλής ποιότητας προϊόντων.

Comments

Comments are closed.

Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Το πρόβλημα της ανερχόμενης υγρασίας είναι πολύ σημαντικό στις υπόγειες κατασκευές αλλά και στις κατασκευές που απλώς επικάθηνται του φυσικού εδάφους.Η συμπεριφορά των τριχοειδών δημιουργεί άνοδο της υγρασίας μέχρι και ένα μέτρο πάνω από την στάθμη του υπόγειου υδάτινου ορίζοντα, με απότέλεσμα τις αποκκολλήσεις των σουβάδων και την είσοδο του νερού. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος όπου συναντούμε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις αναλόγως του βάθους μέχρι και 10ατμ. Τις περιπτώσεις αυτές συναντούμε σε όλα τα υπόγεια κτίσματα από σκυρόδεμα ή τοιχοποιείες, και κυρίως σε περιοχές κοντά στη θάλασσα αλλά και σε όλες τις δεξαμενές σκυροδέματος που περιέχουν νερό πόσιμο, θαλασσινό, τροφικές διαλύσεις, απόβλητα, πισίνες, βιολογικούς  κ.λ.π. Το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή ειδικών τσιμεντοειδών ατεγανωτικών κονιαμάτων ατην αξωτερική ή ακόμη καιεκ των υστέρων στην εσωτερική πλευρά των εκτεθειμένων επιφανειών, αφού ακολουθηθεί η κατάλληλη προεργασία, όπως φαίνεται στα κατωθι σκαριφήματα. στεγανοποίηση υπογείου 2στεγανοποίηση υπογείου 1ανερχόμενη υγρασία τοίχων 1 στεγανοποίηση επένδυση πισίνας 1 Τα προιόντα που χρησιμοποιούνται είναι ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, κατάλληλα για συνεχή επαφή με πόσιμο νερό και συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας από Διεθνείς Οργανισμούς.