ΖΑΝΑΕ Βραστήρας Λαχανικών

Εγινε επισκευή δαπέδου σε χώρο βραστήρα λαχανικών και εφαρμογή εποξειδικης αντιολισθηρής επίστρωσης 5mm, με τελική σφράγιση με epoxy phenolic (NOVOLAC)

Εγινε επισκευή δαπέδου σε χώρο βραστήρα λαχανικών και εφαρμογή εποξειδικης αντιολισθηρής επίστρωσης 5mm, με τελική σφράγιση με epoxy phenolic (NOVOLAC).

Η επιφάνεια φρεζάρίστηκε και υδροβολλήθηκε με πίεση 250atm  και ολα τα χαλαρά-σαθρά απομακρύνθηκαν.

Εγινε γέμισμα των φωλαιών-οπων κατασταμενων τμημάτων με το ειδικό επισκευαστικό ταχύπηκτο κονίαμα υψηλών αντοχών  VIMACRETE POWER.

Κατόπιν εγινε στοκάρισμα των τυχόν ρωγμών-οπών ανωμαλιών κ.λ.π. του υποστρώματος και αστάρωμα της επιφάνειας με το ειδικό αστάρι τριών συστατικών κατάλληλο για υγρά υποστρώματα EPOXCEMENT TIXO της Italchimica Srl.

Ακολούθησε η διάστρωση του αυτοεπιπεδούμενου εποξειδικού ρητινοκονιάματος VIMEPOXFLOORING  και επίπαση της επιφάνειας με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,4 – 0,8mm για την δημιουργία αντιολισθηρής επιφάνειας μέχρι  πλήρους γεμίσματος.

Την επομένη ημέρα εγινε αφαίρεση της πλεονάζουσας άμμου και εφαρμογή τελικής σφραγιστικής στρώσης με την σφραγιστική οξύμαχη ρητίνη  βάσεως εποξυ φαινολικής με μεγάλη αντοχη σε οξινα περιβαλλοντα 1300 EPOXY TANK σε δύο στρώσεις.

Comments

Comments are closed.

ΖΑΝΑΕ Βραστήρας Λαχανικών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Το πρόβλημα της ανερχόμενης υγρασίας είναι πολύ σημαντικό στις υπόγειες κατασκευές αλλά και στις κατασκευές που απλώς επικάθηνται του φυσικού εδάφους.Η συμπεριφορά των τριχοειδών δημιουργεί άνοδο της υγρασίας μέχρι και ένα μέτρο πάνω από την στάθμη του υπόγειου υδάτινου ορίζοντα, με απότέλεσμα τις αποκκολλήσεις των σουβάδων και την είσοδο του νερού. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος όπου συναντούμε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις αναλόγως του βάθους μέχρι και 10ατμ. Τις περιπτώσεις αυτές συναντούμε σε όλα τα υπόγεια κτίσματα από σκυρόδεμα ή τοιχοποιείες, και κυρίως σε περιοχές κοντά στη θάλασσα αλλά και σε όλες τις δεξαμενές σκυροδέματος που περιέχουν νερό πόσιμο, θαλασσινό, τροφικές διαλύσεις, απόβλητα, πισίνες, βιολογικούς  κ.λ.π. Το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή ειδικών τσιμεντοειδών ατεγανωτικών κονιαμάτων ατην αξωτερική ή ακόμη καιεκ των υστέρων στην εσωτερική πλευρά των εκτεθειμένων επιφανειών, αφού ακολουθηθεί η κατάλληλη προεργασία, όπως φαίνεται στα κατωθι σκαριφήματα. στεγανοποίηση υπογείου 2στεγανοποίηση υπογείου 1ανερχόμενη υγρασία τοίχων 1 στεγανοποίηση επένδυση πισίνας 1 Τα προιόντα που χρησιμοποιούνται είναι ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, κατάλληλα για συνεχή επαφή με πόσιμο νερό και συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας από Διεθνείς Οργανισμούς.