Βιομηχανικά δάπεδα με ελικοπτέρωση

 

βιομηχανικό δάπεδο Coperhead 8

Βιομηχανικά δάπεδα από σκυρόδεμα με προσθήκη σκληρυντικών υλικών και λείανση της επιφανείας με ελικόπτερο.
Προσφέρουν επιφάνειες λείες, ανθεκτικές στην τριβή και κρούση και βαρεία συνεχόμενη κυκλοφορία.
Τα σκληρυντικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι αναλόγως των απαιτήσεων σε αντοχές και επιφανειακή σκληρότητα, μίγματα καθαρής χαλαζιακής άμμου, σμύριδας, κορουνδίου και ρινισμάτων σιδήρου.
Αναλόγως της μεθόδου εφαρμογής μπορούμε να επιτύχουμε επιπεδότητες μέχρι και 0,1%, χρήσιμες και απαραίτητες για δάπεδα που υπόκεινται σε κυκλοφορία ηλεκτρονικών παλετοφόρων οχημάτων, σε αποθήκες με σύστημα υψηλών παλετοφόρων ραφιών και όπου αλλού είναι απαραίτητη η πλήρης επιπεδότητα υποστρώματος.

βιομηχανικο δάπεδο ελικοπτέρωση
Διαδικασία κατασκευής:

Α. Συνήθης επιπεδότητα ( 4 –5 %)
1.Διάστρωση σκυροδέματος ή γαρμπιλοδέματος στο απαιτούμενο πάχος με την εφαρμογή των απαιτούμενων κλισεων. Τά υψόμετρα τοποθετούνται με χρήση Laser.
2. Πρώτη ελικοπτέρωση.
3. Επίπαση της μισής ποσότητας σκληρυντικού υλικού .
4. Ελικοπτέρωση και επίπαση της υπόλοιπης ποσότητας του σκληρυντικού υλικού.
5. Ελικοπτέρωση μέχρι τελικής λείας επιφανείας.
6. Μετά 3 – 6 ημέρες αναλόγως της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κόβονται αρμοί σε κάνναβο
περίπου 5 χ5 μ πλάτους 4mm και βάθους περίπου 2-3 cm, που ακολούθως γεμίζονται με μαστίχη.

Β. Υψηλή επιπεδότητα ( 0,2 – 0,1% ).
Η διάστρωση διεξάγεται με τη χρήση Laser Screed, τύπου SOMERO αυτοκινούμενο ή CopperHead.
Ακολουθεί η διαδικασία λείανσης, κοπής και αρμολόγησης όπως στην προηγούμενη περίπτωση.

 

 

Βιομηχανικά δάπεδα με ελικοπτέρωση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Το πρόβλημα της ανερχόμενης υγρασίας είναι πολύ σημαντικό στις υπόγειες κατασκευές αλλά και στις κατασκευές που απλώς επικάθηνται του φυσικού εδάφους.Η συμπεριφορά των τριχοειδών δημιουργεί άνοδο της υγρασίας μέχρι και ένα μέτρο πάνω από την στάθμη του υπόγειου υδάτινου ορίζοντα, με απότέλεσμα τις αποκκολλήσεις των σουβάδων και την είσοδο του νερού. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος όπου συναντούμε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις αναλόγως του βάθους μέχρι και 10ατμ. Τις περιπτώσεις αυτές συναντούμε σε όλα τα υπόγεια κτίσματα από σκυρόδεμα ή τοιχοποιείες, και κυρίως σε περιοχές κοντά στη θάλασσα αλλά και σε όλες τις δεξαμενές σκυροδέματος που περιέχουν νερό πόσιμο, θαλασσινό, τροφικές διαλύσεις, απόβλητα, πισίνες, βιολογικούς  κ.λ.π. Το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή ειδικών τσιμεντοειδών ατεγανωτικών κονιαμάτων ατην αξωτερική ή ακόμη καιεκ των υστέρων στην εσωτερική πλευρά των εκτεθειμένων επιφανειών, αφού ακολουθηθεί η κατάλληλη προεργασία, όπως φαίνεται στα κατωθι σκαριφήματα. στεγανοποίηση υπογείου 2στεγανοποίηση υπογείου 1ανερχόμενη υγρασία τοίχων 1 στεγανοποίηση επένδυση πισίνας 1 Τα προιόντα που χρησιμοποιούνται είναι ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, κατάλληλα για συνεχή επαφή με πόσιμο νερό και συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας από Διεθνείς Οργανισμούς.